Zbyt szerokie pojmowanie zjawisk gospodarczych cz. 2

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza forma prawna, działalność gospodarcza fundacji, działalność gospodarcza gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza gus, działalność gospodarcza handel

Nie wszystkie nasze potrzeby są zaspakajane na drodze gospodarczej. Nie będziemy się zajmowali np. potrzebami religijnymi i działalnością, która te potrzeby zaspakaja. By tę wątpliwość usunąć, dodaje się czasami, że przedmiotem naszego badania są działania, które służą do zaspokojenia materialnych potrzeb, albo też za przedmioty gospodarcze uważa się tak zw dobra materialne. Wszakże niewątpliwie także i dobra niematerialne (usługi, stosunki, prawa) wchodzą w skład działalności gospodarczej. W końcu samo pojęcie dóbr materialnych nie jest dostatecznie prostym, wymaga dalszych wyjaśnień.

Cały szereg pisarzy chciał oprzeć się na tak zw. zasadzie gospodarności, czyli zasadzie najmniejszego środka (minimo mezzo). Według tej zasady każda jednostka dąży w działalności gospodarczej do osiągnięcia jak największego wyniku jak najmniejszym stosunkowo kosztem, jak najmniejszą ofiarą. Niewątpliwie rządzimy się tym w działalności gospodarczej. Ale nie tylko w działalności gospodarczej. Zasada gospodarności, to zasada wszelakiego celowego działania.

Latest Comments
  1. Reklama