Zbyt szerokie pojmowanie zjawisk gospodarczych cz. 1

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza dotacje, działalność gospodarcza e biznes, działalność gospodarcza emeryta, działalność gospodarcza emerytura, działalność gospodarcza ewidencja

W wielu systemach gospodarstwa społecznego natrafiamy na określenia „zjawiska gospodarczego”, które pozostają w sprzeczności z dalszą budową systemu, są bowiem zbyt szerokie. Te wstępne definicje obejmują bowiem tak rozległy zakres zjawisk, że teoria nie ogarnia ich w całości, i w praktyce ogranicza się do ciaśniejszej ich grupy.

Tak np. nie okaże się użytecznym, jeżeli uznamy za przedmiot badania teorii zjawisko wartości. Pomijając już całą trudność, związaną z samem pojęciem wartości, trzeba pamiętać, że nasza nauka może zajmować się tylko pewnym jej rodzajem, wartością gospodarczą, prócz której istnieją inne jeszcze wartości (religijne, etyczne, estetyczne, towarzyskie, polityczne). Gdy zaś zastanawiamy się nad pytaniem: na czym zasadza się wartość gospodarcza, to jesteśmy wciąż jeszcze u wstępu naszego badania, szukamy wciąż jeszcze elementarnego zjawiska gospodarczego.

Inni pisarze usiłują znaleźć wyjście w sposób bardzo prosty. Oto ich zdaniem teoria zajmuje się badaniem działalności, która jest skierowana do zaspokojenia naszych potrzeb. Ale przecież cała działalność celowa jest do tego celu skierowana.

Latest Comments
  1. Reklama