Wymiana i stosunek wymiany cz. 3

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Dla każdej jednostki wymieniającej to, co ona oddaje w drodze wymiany i to, co ona w zamian dostaje, ma wartość subiektywną, której nie zatraca znak równości, położony między wymienianymi przedmiotami. Wymiana jest dla każdej z nich etapem w ich działalności gospodarczej. Wymiana dochodzi do skutku na podstawie ciągłego porównywania różnych wartości subiektywnych.

Dlatego też wartość wymienna nie jest jakimś osobnym rodzajem wartości. Wartość ma zawsze charakter subiektywny, wartość to znaczenie czegoś dla kogoś. Niema i nie może być wartości obiektywnej w ścisłym tego wyrazu znaczeniu. Obiektywne mogą być tylko właściwości przedmiotów. Niezupełnie ścisłym jest wyrażenie, że ten a ten przedmiot ma taką a taką wartość wymienną. Przedmiot nie ma wartości wymiennej, tak jak ma barwę, objętość, zapach. Zachodzi tylko to, że w określonym miejscu pewna grupa gospodarujących oddaje w zamian za a określone ilości dóbr b, c, d. n. Wartość wymienna istnieje wtedy, gdy odbywają się akty wymiany, gdy gospodarujące jednostki na nie się decydują. Stosunek wymienny nie jest czymś niezależnym od gospodarujących jednostek. Jest wypadkową ich działań. Robi na zewnątrz wrażenie czegoś obiektywnego; w rzeczywistości składa się z niezliczonego szeregu aktów gospodarczych, dokonywanych na podstawie oceny subiektywnych wartości.

Otóż jest zadaniem teorii wyśledzić, jakie są wzajemne oddziaływania tych różnych aktów gospodarczych, jak pod ich wpływem powstaje stosunek wymienny, i jak jego istnienie oddziaływa na działalność gospodarczą jednostek.

Latest Comments
  1. Reklama