Wymiana i stosunek wymiany cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

U dawniejszych pisarzy istniała skłonność cło tego, by dopatrywać się w wymianie urzeczywistnienia się wewnętrznej wartości, tkwiącej w przedmiotach. Istniała tendencja, by przeciwstawić uchwytną, realną wartość wymienną, jako coś jednorodnego, mniej uchwytnej, a bardziej różnorodnej wartości subiektywnej.

Ale przypatrzmy się, w jaki sposób dochodzi do skutku wymiana, jakie jest jej logiczne uzasadnienie. Paweł oddaje 10 sztuk wytworzonego przez siebie dobra a, za jedną sztukę dobra b, wytwarzanego przez Piotra. Czyli w skróceniu: 10a=lb. Ale dlaczego oni decydują się na tę transakcję? Czy dlatego, że w tych przedmiotach tkwi odpowiednia ilość wartości, że naprawdę lb jest obiektywnie 10 razy więcej warte od la? Przeciwnie, wymiana dochodzi do skutku nie na podstawie równości, lecz nierówności wartości. Podstawą wymiany jest różnica subiektywnych ocen przedmiotów wymienianych.

W naszym wypadku Paweł woli poświęcić 10 sztuk dobra a, by uzyskać 1 sztukę dobra b; czy to dlatego, że dla uzyskania dobra b musiałby poświęcić więcej czasu i trudu, niż kosztuje go wyprodukowanie 10 sztuk dobra a, czy też dlatego, że po prostu sam nie jest w możności wytworzenia dobra b. W podobnym położeniu jest i druga jednostka. Obydwie one decydują się na dokonanie wymiany, bo z tego odnoszą korzyść, bo na tej drodze nastąpi lepsze zaspokojenie ich potrzeb.

Latest Comments
  1. Reklama