Wymiana i stosunek wymiany cz. 1

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Gdybyśmy mieli przed sobą tylko gospodarstwo Robinsona, to wystarczyłoby nam odróżnienie powyższych dwóch rodzajów wartości. Ale, jak wiemy, podstawowe znaczenie ma dla nas okoliczność, że dobra gospodarcze pozostają do siebie w określonym stosunku ilościowym, że, posługując się utartą terminologią, mają wartość wymienną. Każde dobro możemy wyrazić w określonej ilości jednostek innego dobra; według tego stosunku możemy je wymienić. W życiu gospodarczym dokonywa się wielkiej masy tych transakcji, gdyż na tej drodze gospodarujące jednostki uzyskują lepsze zaspokojenie swoich potrzeb, urzeczywistniają skuteczniej cel swojego gospodarstwa.

Mamy tu do czynienia ze stosunkiem wymiennym poszczególnych dóbr. Czy to jest naprawdę jakiś nowy rodzaj wartości, ta „wartość wymienna“?

Otóż pod tym względem istnieje wiele nieporozumień. Stosunek wymienny wyrażamy przez znak równości. Niektórzy pisarze wprost określają wymianę jako stwierdzenie rzeczywistej wartości, tkwiącej w dobrach. Widzą w wartości wymiennej rzeczywistą miarę wartości. Tak np. pisał jeden z fizjokratów, Mercier de la Riviere: „obrót jest wymianą wartości za wartość równą“.

Latest Comments
  1. Reklama