Wyjaśnienia wstępne cz. 3

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Że w naszej dziedzinie należy pod tym względem być szczególnie ostrożnym, tego dowodzi np. historia teorii wartości gospodarczej; wiadomo, jak wiele np. nieporozumień wynikało z tego faktu, że angielski wyraz ,,the value” oznacza niezupełnie to samo, co francuski ,,la valeur“. Niepowodzenia różnych teorii wartości skłaniają niektórych autorów do tego, by zerwać z tym pojęciem, jako zbędnym, a posługiwać się bardziej określoym pojęciem ceny. Ale łatwiej jest uniknąć wyrazu, niż pominąć zjawisko, które on oznacza. Tak np. G. Cassel tego wyrazu unika; ale niejednokrotnie w swoim systemi mówi o szacowaniu dóbr, czyli że jeden wyraz zastępuje drugim. By tych nieporozumień uniknąć, będziemy się starali nadać naszym terminom treść możliwie określoną, o ile to oczywiście jest możliwym w obecnym stadium pracy.

Latest Comments
  1. Reklama