Wyjaśnienia wstępne cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Zachodzi tu jeszcze jedna obawa: możliwość nieporozumień między autorem a czytelnikiem na zupełnie jałowym gruncie terminologicznym. Teoria gospodarstwa społecznego posługuje się terminami, zaczerpniętymi z życia codziennego. Każdy czytelnik przynosi z sobą mniej lub więcej określone wyobrażenia o treści terminów teoretycznych. Gotów jest nieraz podjąć spór z autorem o to, czy badane zjawisko należy nazwać tak lub inaczej. Będzie to spór o słowa, a takich sporów było zbyt wiele w naszej nauce. Nie ma znaczenia okoliczność. czy autor użył mniej lub więcej trafnego terminu, lecz od autora należy wymagać, by nie używał terminów dwuznacznych, by pozostał wiernym podanym przez siebie definicjom. Jeżeli uważa za konieczne posługiwać się jakimś terminem w znaczeniu, odbiegającym od jego powszechnego użytku, to nie może być nigdy wątpliwości, jakie znaczenie ma na myśli. Bo tylko wtedy badanie naukowe będzie produktywne, gdy nie będzie się obracało około słów, lecz będzie dotyczyło zjawisk, które te słowa oznaczają.

Latest Comments
  1. Reklama