Wyjaśnienia wstępne cz. 1

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Celem naszego badania jest zobrazowanie całości życia gospodarczego w tym zakresie, w jakim życie teoria może ująć w swoje ramy.

Wszelako nie można od razu dojść do syntezy. Trzeba iść naprzód etapami, od bardziej ogólnych zjawisk do bardziej skomplikowanych. Zjawiska te łączą się razem w jedną całość, nie można zrozumieć jednego z nich, jeżeli nie rozumie się innych. Wstępne określenia muszą mieć z natury rzeczy charakter prowizoryczny. Stanowią one niejako rusztowanie, przy pomocy którego wznosi się ostateczną budowę.

Po jej ukończeniu trzeba to rusztowanie rozrzucić, bo jest już bezużyteczne. Podobnie też w tym rozdziale musimy zapoznać się z szeregiem pojęć, których treść ostateczną wyświetlą dalsze badania. Chodzi też tylko o najprostsze, tymczasowe określenia.

W tern wstępnym stadium badań autor nie może jeszcze przekonać czytelnika, że wszystkie podane przez niego definicje są trafne. Nie może od razu rozwinąć całego materiału dowodowego. Z ostatecznym sądem należy zaczekać do dalszego ciągu, poniekąd nawet do zakończenia rozważań. Wszelkie definicje wstępne mają wartość względną, rozstrzyga o nich okoliczność, czy one okażą się potrzebne i celowo użyte we właściwym badaniu.

Latest Comments
  1. Reklama