Wartość konsumpcyjna cz. 7

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

W pewnych wypadkach może się zrównać ocena wartości konsumpcyjnej z oceną wartości w gospodarowaniu. Wtedy korzyść, którą osiągniemy z konsumpcji, ma dla nas takie same znaczenie, jak wysiłek, jak ofiara, którą ponosimy dla uzyskania danego dobra. W innych znowu wypadkach uzyskujemy nadwyżki wartości konsumpcyjnej nad tą drugą wartością. Niekiedy nawet bardzo duże nadwyżki. Jeżeli np. człowiek zgłodniały znajdzie się w mieście i kupi bochenek chleba po zwyczajnej cenie, to różnica między wartością konsumpcyjną tego bochenka a kosztem jego uzyskania jest bardzo duża. Celem działalności gospodarczej jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb, czyli innymi słowy, uzyskanie jak największych nadwyżek. Wolimy mieć większą nadwyżkę niż mniejszą, nadwyżkę nawet małą niż jej brak. Odpowiednio do tego układamy całą działalność gospodarczą, wprowadzamy pewną hierarchię między różne jej kierunki.

Wyjaśnimy poniżej, na czym polega ta nadwyżka, jakie pierwiastki składają się na koszt produkcji; w każdym razie już tutaj trzeba uwydatnić różnicę, zachodzącą między interesującymi nas dwoma rodzajami Wartości. Jeden z nich, wartość konsumpcyjną to znaczenie przedmiotu dla bezpośredniego zaspokojenia potrzeb. Drugi, to znaczenie tego wszystkiego, co trzeba poświęcić dla uzyskania danego przedmiotu. Według tego cenimy wartość w trakcie działalności gospodarczej, czyli możemy powiedzieć krócej: wartość gospodarczą.

Latest Comments
  1. Reklama