Wartość konsumpcyjna cz. 6

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Gdy myśliwy poluje na zwierzynę, ceni jej sztukę nie wedle tego, w jakim stopniu ona zaspakaja jego potrzeby, lecz wedle tego, co będzie go kosztowało zabicie nowej sztuki.

W trakcie działalności gospodarczej, to znaczy wtedy, gdy ta działalność jest jeszcze nie zakończona, lub gdy ewentualnie może być bez przeszkód na nowo podjęta, o znaczeniu przedmiotu rozstrzyga nie jego bezpośredni użytek, lecz wysokość ofiary, którą trzeba poświęcić na jego uzyskanie. Oczywiście, że wartość konsumpcyjną przedmiotu nie traci swojego znaczenia. Musi ona być w każdym razie wyższa lub co najmniej równa wartości tego wszystkiego, co się poświęca dla jego uzyskania. Stanowi ona niejako granicę górną, warunkującą prowadzenie działalności gospodarczej w określonym kierunku. Ale ponieważ dążymy do tego, by uzyskać jak największy wynik jak najmniejszym wysiłkiem, wysokość tego wysiłku rozstrzyga o wartości przedmiotu w gospodarczej działalności. Jeżeli wartość konsumpcyjną jest większa od tego, co trzeba poświęcić na uzyskanie danego dobra, nie zrezygnujemy z produkcji wtedy, gdy nam tego dobra braknie, lecz uzupełnimy potrzebny nam zapas; w przeciwnym razie postępowalibyśmy niegospodarnie.

Latest Comments
  1. Reklama