Wartość konsumpcyjna cz. 4

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Oryginalność w tej dziedzinie jest wyjątkiem. Ale ta okoliczność nie odbiera subiektywnego i konkretnego charakteru sądom o wartości. Zawsze wydaje je jednostka w konkretnym wypadku, modyfikuje je zależnie od okoliczności. Geneza sądów o wartości jest przeważnie społeczna; występują one jednak jako sądy jednostki.

Wartość konsumpcyjną mają nie tylko dobra gospodarcze, lecz w ogóle wszystkie dobra, które służą do zaspokojenia naszych potrzeb. Za powietrze, którym oddycham, nic nie płacę; ale niezależnie od tego może mi sprawić dużą przyjemność spacer na świeżym powietrzu. Nic mnie nie kosztuje źródlana woda, a czasami sprawi mi ona większe zadowolenie, niż drogi napój. Z wielką satysfakcją zrywam jagody w lesie, a przecież są one tam dobrem wolnym. Wtedy, gdy wchodzi w rachubę bezpośrednie zaspokojenie potrzeb, jest już rzeczą obojętną, na jakiej drodze doszliśmy do przedmiotów, które do tego celu służą. Rozstrzygające znaczenie ma okoliczność, jaką potrzebę i w jakim stopniu dane dobro zaspakaja.

Ale dzieje się to wtedy, gdy już przystępujemy do konsumpcji. Olbrzymia większość dóbr, które do niej służą, uzyskiwana jest przez działalność gospodarczą. Jak się kształtuje wartość w tejże działalności?

Latest Comments
  1. Reklama