Wartość konsumpcyjna cz. 3

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Otóż znaczenie, które ma jakiś przedmiot dla zaspokojenia potrzeb jednostki, możemy nazwać jego wartością konsumpcyjną. Wartość konsumpcyjna, jak każda wartość, ma charakter subiektywny i konkretny. To znaczy, że nie cenimy dobra pewnego rodzaju zawsze w sposób jednakowy, lecz oceniamy konkretny przedmiot w danej chwili wedle konkretnego znaczenia, które on posiada dla zaspokojenia naszych potrzeb. Gdy mam pragnienie, cenię wysoko tę ilość wody, którą je zaspakajam; w innych wypadkach woda nie ma dla mnie znaczenia. Inaczej cenię bochenek chleba, gdy jestem głodny, a inaczej, gdy głodu nie odczuwam. Moje sądy o wartości konsumpcyjnej mogą się zmieniać, zależnie od różnych okoliczności. Zmienią się moje gusty, zapatrywania, przyzwyczajenia, wtedy zmienia się i wartość konsumpcyjną.

Nie wynika z tego, że każda jednostka urabia swoje sądy o wartości konsumpcyjnej w sposób czysto indywidualny, że w tej dziedzinie objawia samodzielną twórczość. Przeciwnie, sądy te są urobione przez wiekowe doświadczenie, albo też kształtują się w sposób społeczny, przez naśladownictwo, modę i zwyczaj.

Latest Comments
  1. Reklama