Wartość konsumpcyjna cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Wynika z tego, że sądy o wartości muszą być również podstawą gospodarczej działalności. Wszakże w naszej nauce nie występuje jeden tylko odrębny rodzaj wartości. Albowiem w związku z odróżnieniem celu działalności gospodarczej i jej środków, konsumpcji i produkcji w najszerszym tego wyrazu znaczeniu, trzeba odróżnić dwa rodzaje wartości.

Każdy człowiek ocenia najpierw dobra gospodarcze według tego, w jakim stopniu i jakiego rodzaju potrzeby one zaspakajają. Ocenia je według użytku, do którego one służą, znaczenia, jakie mają dla zaspokojenia jego potrzeb. Cenię mieszkanie, które zajmuję, wedle rodzajów wygód i użytków, których ono mi dostarcza. Obiad, który zjadam, wedle jakości, smaku i pożywności potraw, z których on jest złożony. Lekarstwo, które zażywam, wedle skutków, które ono wywiera na stan mego zdrowia. Krótko mówiąc, w tych wypadkach wchodzi w rachubę użyteczność dobra w najszerszym tego wyrazu znaczeniu, przy czym ten wyraz „użyteczność” nie jest przeciwstawieniem rzeczy szkodliwych, lecz jest tylko stwierdzeniem faktu, że dane dobro służy do tego lub innego użytku. W tern rozumieniu alkohol jest użytecznym dla pijaka, morfina dla morfinisty.

Latest Comments
  1. Reklama