Układ gospodarstwa społecznego cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Otóż mamy przed sobą całą masę różnych gospodarstw. Każde z nich prowadzi własną działalność gospodarczą, nadaje swobodnie jej kierunek. Ale dzięki stosunkom wymiennym te różne gospodarstwa wzajemnie na siebie oddziaływają, czasami współdziałają, a czasem z sobą walczą; w każdym razie są od siebie zależne, powiązane z sobą przez wymianę. Otóż możemy nazwać ogół tych stosunków, łączących razem różne gospodarstwa, układem gospodarstwa społecznego.

Używamy wyrażenie „układ gospodarstwa społecznego” a nie po prostu „gospodarstwo społeczne”, by zaznaczyć wyraźnie, że nie mamy tu do czynienia z jakąś całością jednolicie kierowaną, lecz ze współżyciem najrozmaitszych gospodarstw. Stosunki, wytwarzające się między tymi gospodarstwami, powstają, jako wypadkowa działań gospodarczych, prowadzonych samodzielnie przez gospodarujące jednostki i ich grupy. Dzięki istnieniu stosunku wymiennego występują te działania w sposób ilościowy, możemy wyśledzić pewną prawidłowość w ich przejawach. Gospodarstwa te pozostają w ciągłym ruchu.

Proces wytwórczy wciąż się odbywa, dobra gospodarcze przechodzą stopniowo przez różne stadia do rąk konsumenta, a na ich miejsce powstają nowe dobra. W tym układzie gospodarstwa społecznego zachodzą ciągłe zmiany. Naszym zadaniem będzie przede wszystkim wyjaśnić funkcjonowanie tego układu, potem wyśledzić głębsze sprężyny, które go w ruch wprawiają, które nadają mu ten lub inny kierunek. Przypatrzmy się najpierw układowi gospodarstwa społecznego od strony czysto zewnętrznej, jego mechanizmowi, a potem przejdziemy do roli pierwiastków subiektywnych, które wprowadzają w ruch ten mechanizm.

Latest Comments
  1. Reklama