Układ gospodarstwa społecznego cz. 1

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Na podstawie powyższych rozważań staje się jaśniejszym, jakie jest właściwe zadanie teorii gospodarstwa społecznego. Jej zadaniem me jest dostarczenie szeregu definicji, luźno z sobą związanych; nie wystarczy powiedzenie, co rozumiemy przez konsumuję, wartość gospodarczą, kapitał, dochód itd. Nie może ona skupić swojej uwagi na działalności gospodarczej jednostki i traktować jej jako świat w sobie zamknięty, który możemy w całości wyjaśnić, nie wykraczając poza jego granice. Mamy bowiem przed sobą cały szereg jednostek, dążących drogą działalności gospodarczej do zaspokojenia swoich potrzeb. Nie żyją one w odosobnieniu, lecz między ich gospodarstwami zachodzą najróżnorodniejsze związki i stosunki. Jedne występują zupełnie samodzielnie, inne wchodzą w skład innych gospodarstw, ale w stosunku do innych występują te zbiorowe gospodarstwa jako jedna całość. Przedmioty, które wytwarzają i zużywają te gospodarstwa, pozostają do siebie w stosunku wymiennym. Jeżeli niema żadnych przeszkód ani trudności w obrocie, to wówczas na dany przedmiot istnieje jeden rynek i na tym rynku ma on jedną cenę.

Latest Comments
  1. Reklama