Teoria gospodarstwa społecznego a psychologia cz. 4

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: krus a działalność gospodarcza, krus i działalność gospodarcza, negatywne zjawiska gospodarcze, pit-2 działalność gospodarcza, podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne

Nawet tzw. szkoła psychologiczna, wbrew pozorom, wbrew nazwie, nie zajmuje się psychologią gospodarczą we właściwym wyrazu znaczeniu. Szkoła psychologiczna zajmuje się tylko racjonalnymi działaniami, opartymi na kalkulacji. Nie bada przejawów uczuciowych, występujących na tle życia gospodarczego. Niewątpliwie psychologia życia gospodarczego może być i powinna stać się, w wyższym niż dotychczas stopniu, przedmiotem naukowego badania. Ale wykracza to poza okres teorii. Bo prawdziwa psychologią gospodarcza nie będzie się zajmowała abstrakcyjną jednostką, która „racjonalnie“ układa swoje życie gospodarcze. Będzie to psychologią grup społecznych, wyświetli ona rolę charakteru narodowego w życiu gospodarczym, zajmie się „duchem“ kapitalizmu, psychologią rzemieślnika w ustroju cechowym i robotnika pracującego w fabryce, psychologią kupca w okresie wczesnego kapitalizmu i nowoczesnego spekulanta giełdowego. W ostatnich dziesiątkach lat sporo badań poświęcono tym przedmiotom, ale mają one luźny związek z teorią. Wskazują one raczej na to, jak zjawiska, które wyodrębnia teoria, które ona niejako sztucznie wydziela, podlegają różnym przeobrażeniom i modyfikacjom pod wpływem różnych, pozagospodarczych czynników.

Latest Comments
  1. Reklama