Teoria gospodarstwa społecznego a psychologia cz. 3

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: emerytura a działalność gospodarcza, emerytura i działalność gospodarcza, etat i działalność gospodarcza, fundacja z działalnością gospodarczą, koszty w działalności gospodarczej

Czy staniemy na stanowisku hedonistycznym, czy też to stanowisko odrzucimy, to nie wpływa w niczym na treść naszych badań. Nam wystarczy stwierdzenie, że ludzie dążą do uzyskania określonej ilościowo nadwyżki w swojej działalności gospodarczej. W jakim celu gromadzą te nadwyżki? Może ktoś rozwijać działalność zarobkową po to, by używać życia, a ktoś drugi w tym celu, by założyć fundację dobroczynną; tym się nie zajmuje teoria. Można rozwijać działalność gospodarczą w sposób mniej lub więcej uczciwy, można pracować na to, by pomóc rodzinie. Motywów działalności gospodarczej jest bardzo wiele. Ale niezależnie od tych motywów, działalność gospodarcza wykazuje pewną prawidłowość, obraca się w określonych formach, które chcemy wyśledzić. Motywy te wtedy by nas interesowały, gdybyśmy bez wgłębienia się w nie nie mogli zrozumieć zjawisk gospodarczych. A tymczasem, jak to później zobaczymy, wciąganie tych pierwiastków w nasze rozważania nie jest rzeczą konieczną, a więc jest rzeczą zbędną. Motywy działalności gospodarczej muszą zainteresować badacza, który opisuje konkretne życie gospodarcze, liczy się z niemi historyk gospodarstwa, reformator społeczny, polityk i publicysta.

Latest Comments
  1. Reklama