Teoria gospodarstwa społecznego a psychologia cz. 1

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza transport, działalność gospodarcza umowa zlecenie, działalność gospodarcza w gastronomii, działalność gospodarcza z dofinansowaniem, działalność gospodarcza z małżonkiem

Przyjętym powszechnie odróżnianie tak szkoły psychologiczne, w przeciwstawieniu zwłaszcza do tak zw. szkoły matematyczne, która eliminuje pierwiastki psychologiczne ze swoich rozważań. Tym samym jest spornym zastosowanie psychologii w naszej nauce.

Podział na te szkoły nie ma istotnego znaczenie i to przeciwieństwo traci stopniowo swój ostry charakter. W znacznym stopniu opiera się ono na nieporozumieniu, na takim posługiwaniu się terminami: „psychologia”, „psychologiczny”, do którego nie zawsze mógłby się przyznać fachowy psycholog. Albowiem wszystkim teoretykom w naszej nauce jest wspólnym założenie, że przedmiotem ich badania jest taka działalność, która dąży do uzyskania jak największego wyniku gospodarczego jak najmniejszym kosztem. Jedni mówią, że chodzi tu o jak największy dochód, inni mówią o zysku, o nadwyżce wartości itd.; są to różne terminy na określenie tego samego podstawowego zjawiska. Otóż teoria bada cały kompleks zjawisk, wywołanych przez te działania, najrozmaitsze ich komplikacje. Wyrażając się bardziej popularnie, można by powiedzieć, że teorię interesują działania, kierowane egoizmem gospodarczym.

Latest Comments
  1. Reklama