Pierwszy taniec Poznań

W wielu systemach gospodarstwa społecznego natrafiamy na określenia „zjawiska gospodarczego”, które pozostają w sprzeczności z dalszą budową systemu, są bowiem zbyt szerokie. Te wstępne definicje obejmują bowiem tak rozległy zakres zjawisk, że teoria nie ogarnia ich w całości, i w praktyce ogranicza się do ciaśniejszej ich grupy. Tak np.

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Słowem, interesuje nas to wszystko, co znajduje swój uchwytny ilościowy wyraz w wartości wymiennej. Tam, gdzie niema zmian, gdzie niema przeobrażeń tej wartości, tam niema zastosowania nasza nauka. Rzecz jasna, że nie możemy poprzestać na przedstawieniu czysto zewnętrznym tych przeobrażeń, musimy sięgnąć do czynników, które je wywołały lub które

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Idźmy dalej. Nie każdy typ gospodarczy, nie każdy ustrój społeczno-gospodarczy może być ujęty jednolicie przez badanie teoretyczno- ekonomiczne. „Gospodarstwo” w szerokim, codziennym pojęciu tego wyrazu, istnieje wszędzie, istniało zawsze. Zawsze człowiek w walce z naturą zdobywał sobie pożywienie, dach nad głową, posługiwał się narzędziami, gromadził zapasy na przyszłość. Ale

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Teoria ekonomii wyjaśnia czym jest dobro gospodarcze: cena, dochód, kapitał, renta, Zysk przedsiębiorcy, monopol, przesilenie gospodarcze i cała masa innych pojęć. Co one z sobą mają wspólnego? Oto wszystkie te zjawiska łączy w jedną całość fakt, że występują w sposób ilościowy. Związki, które między niemi zachodzą, również mają charakter

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Wywody wskazują wyraźnie na to, że teoria gospodarstwa społecznego nie może dać obrazu, odzwierciedlającego rzeczywistość gospodarczą tak, by nie trzeba było wielu uzupełnień i zastrzeżeń. Np. punktem wyjścia teorii jest założenie racjonalnego działania gospodarczego. A tymczasem w praktyce nie zawsze racjonalnie działamy. Tak np. znany psycholog, William Mc Dougall,

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Nie potrzeba uciekać się zresztą do fantastycznych przykładów. Badania życia społecznego różnych ludów pierwotnych wykazują, że ich gospodarstwo pozostaje bardzo często pod wyłącznym władztwem zwyczaju, względnie jest regulowane przez różne sankcje religijne. O racjonalnym działaniu gospodarczym w tych warunkach nie może być mowy. Człowiek, żyjący w stanie dzikości, działa

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Natrafiamy jednak na zarzut, że nasze określenie jest zbyt ciasne gdyż nie wyjaśnia zjawisk, zachodzących w tak zw. gospodarstwie odosobnionym. W niektórych systemach,, jak np. u Fr. Wiesera, teoria „gospodarstwa odosobnionego“ stanowi osobną, ważną część całej teorii. Reakcja przeciw szkole klasycznej wyraziła się między innymi właśnie w szerokim uwzględnieniu

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Nawet tzw. szkoła psychologiczna, wbrew pozorom, wbrew nazwie, nie zajmuje się psychologią gospodarczą we właściwym wyrazu znaczeniu. Szkoła psychologiczna zajmuje się tylko racjonalnymi działaniami, opartymi na kalkulacji. Nie bada przejawów uczuciowych, występujących na tle życia gospodarczego. Niewątpliwie psychologia życia gospodarczego może być i powinna stać się, w wyższym niż

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Czy staniemy na stanowisku hedonistycznym, czy też to stanowisko odrzucimy, to nie wpływa w niczym na treść naszych badań. Nam wystarczy stwierdzenie, że ludzie dążą do uzyskania określonej ilościowo nadwyżki w swojej działalności gospodarczej. W jakim celu gromadzą te nadwyżki? Może ktoś rozwijać działalność zarobkową po to, by używać

Pierwszy taniec Poznań

Read More...

Pierwszy taniec Poznań

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów