Inteligentny team building

Można by ją nazwać inaczej zasadą racjonalnego działania; „gospodarność ma tutaj znaczenie szersze, przerastające ramy życia gospodarczego. Np. na czym polega umiejętność prowadzenia wojny? Na tym, by stosunkowo jak najmniejszą ofiarą, jak najmniejszym kosztem, osiągnąć w jak najwyższym stopniu zamierzony cel, to znaczy unieszkodliwienie przeciwnika. W dziele F. Focha

Inteligentny team building

Read More...

Słowem, interesuje nas to wszystko, co znajduje swój uchwytny ilościowy wyraz w wartości wymiennej. Tam, gdzie niema zmian, gdzie niema przeobrażeń tej wartości, tam niema zastosowania nasza nauka. Rzecz jasna, że nie możemy poprzestać na przedstawieniu czysto zewnętrznym tych przeobrażeń, musimy sięgnąć do czynników, które je wywołały lub które

Inteligentny team building

Read More...

Nie wszystkie nasze potrzeby są zaspakajane na drodze gospodarczej. Nie będziemy się zajmowali np. potrzebami religijnymi i działalnością, która te potrzeby zaspakaja. By tę wątpliwość usunąć, dodaje się czasami, że przedmiotem naszego badania są działania, które służą do zaspokojenia materialnych potrzeb, albo też za przedmioty gospodarcze uważa się tak

Inteligentny team building

Read More...

Pojęcie wartości wymiennej, jako pojęcie, określające przedmiot naszego badania, jest z jeszcze jednego powodu użyteczne. Oto pozwala nam ono poprowadzić odróżnienie między działalnością gospodarczą, której wyświetleniem się zajmujemy, a techniką w najszerszym tego wyrazu znaczeniu. Jeżeli wyjdziemy z jakiegokolwiek bardziej ogólnego określenia zjawiska gospodarczego, nie potrafimy wskazać punktu, w

Inteligentny team building

Read More...

Życie gospodarcze można badać pod różnymi kątami widzenia. Najpierw możemy starać się o to, by opisać jakąś konkretną postać życia gospodarczego: np. zjawiska, zachodzące w fabryce, w interesującym nas w danej chwili gospodarstwie wiejskim, w gospodarstwie wsi lub miasta, prowincji, kraju lub w całym gospodarstwie światowym. Wówczas mamy przed

Inteligentny team building

Read More...

Z działalnością, którą interesuje się teoria, wtedy mamy do czynienia, gdy opiera się ona na ilościowym porównaniu ofiary, którą się ponosi dla uzyskania jakiegoś wyniku, z tymże wynikiem. Działalność gospodarcza zmierza do uzyskania nadwyżki ponad koszty, a przynajmniej do pokrycia tych kosztów. Oczywiście, że każda działalność gospodarcza składa się

Inteligentny team building

Read More...

Nawet tzw. szkoła psychologiczna, wbrew pozorom, wbrew nazwie, nie zajmuje się psychologią gospodarczą we właściwym wyrazu znaczeniu. Szkoła psychologiczna zajmuje się tylko racjonalnymi działaniami, opartymi na kalkulacji. Nie bada przejawów uczuciowych, występujących na tle życia gospodarczego. Niewątpliwie psychologia życia gospodarczego może być i powinna stać się, w wyższym niż

Inteligentny team building

Read More...

Natrafiamy jednak na zarzut, że nasze określenie jest zbyt ciasne gdyż nie wyjaśnia zjawisk, zachodzących w tak zw. gospodarstwie odosobnionym. W niektórych systemach,, jak np. u Fr. Wiesera, teoria „gospodarstwa odosobnionego“ stanowi osobną, ważną część całej teorii. Reakcja przeciw szkole klasycznej wyraziła się między innymi właśnie w szerokim uwzględnieniu

Inteligentny team building

Read More...

Przyjętym powszechnie odróżnianie tak szkoły psychologiczne, w przeciwstawieniu zwłaszcza do tak zw. szkoły matematyczne, która eliminuje pierwiastki psychologiczne ze swoich rozważań. Tym samym jest spornym zastosowanie psychologii w naszej nauce. Podział na te szkoły nie ma istotnego znaczenie i to przeciwieństwo traci stopniowo swój ostry charakter. W znacznym stopniu

Inteligentny team building

Read More...

Inteligentny team building

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów