Schemat układu cz. 9

Równowaga układu gospodarstwa społecznego.

Powyższe schematy ilustrują nam rodzaje zmian, którym może podlegać układ gospodarstwa spodu gospodarstwa mlecznego. Posługiwaliśmy się przykładem jednego tylko dobra, którego cena lub ilość się zmienia. Ale zgodnie ze zrobionym już poprzednio zastrzeżeniem, zmiana taka nie może być jednostronna, przy dalej posuniętym badaniu należy wyśledzić, z jakimi dalszymi przeobrażeniami układu gospodarstwa społecznego ona się łączy.

Nasuwa się obecnie cały szereg pytań. Jeżeli cena jednostki dobra a idzie w górę lub spada, to dlaczego tak się dzieje? Jakie są okoliczności, które tę zmianę wywołują? Otóż w ten sposób przechodzimy do głównego zagadnienia wartości. Ale zanim zajmie nas ono dokładniej, trzeba jeszcze zatrzymać się przy czysto zewnętrznej analizie układu gospodarstwa społecznego.

Interesowały nas dotychczas wypadki zmian, zachodzących w układzie gospodarstwa społecznego. Ale może się zdarzyć, że w tym układzie, w następujących po sobie okresach, żadne zmiany nie zajdą, że ten układ będzie się niejako powtarzał w niezmienionej postaci. Wtedy mówimy, że układ jest w stanie równowagi stałej. Jak jest możliwym utrzymanie się tej równowagi, jakie okoliczności temu sprzyjają, to pytanie również domaga się odpowiedzi.

Latest Comments
  1. Reklama