Schemat układu cz. 8

W wypadku drugim z kolei zachodzi bardzo silny wzrost zapotrzebowania na dobro tak, że powiększenie jego produkcji i podaży nie zdoła powstrzymać wzrostu ceny jednostki. Wypadek ten może być tylko chwilowym, wywołanym przez nagły wzrost zapotrzebowania; wtedy kapitał napływa do produkcji i obniża cenę w następnych okresach gospodarczych. Albo też produkcja jest ograniczona i wówczas ta zwyżka ceny jednostki przy zwiększonej produkcji utrzyma się na stałe.

Wypadek trzeci jest typowym przykładem wyzyskiwania monopolicznego stanowiska. Monopolista zmniejsza podaż produkowanego przez siebie dobra. Ponieważ u szeregu nabywców zapotrzebowanie na nie jest bardzo silne, udaje się przeprowadzić taką zwyżkę ceny jednostki, że cena całego zasobu daje wynik większy, niż przedtem, przy niższej cenie a większej produkowanej ilości.

Wreszcie w ostatnim wypadku cena jednostki wzrasta, ale nie tak, by mogła ona zrównoważyć zmniejszenie się produkcji. Dzieje sit to wtedy, gdy wzrastają koszty produkcji, producentowi nie opłaca się produkować po dawnej cenie, woli sprzedać mniej a po wyższej cenie, bo wówczas strata jego jest stosunkowo mniejsza.

Latest Comments
  1. Reklama