Schemat układu cz. 7

Wypadek ostatni jest najczęstszy, najbardziej znany. Oto ze spadkiem ceny łączy się takie zwiększenie ilości produkowanych i wymienianych jednostek, że w ostatecznym wyniku wzrasta cena całego zasobu. Ten wynik daje często wolna konkurencja, która zmusza producentów do szukania zysku w zniżce ceny a zwiększeniu obrotów.

Należy jeszcze omówić ostatnią grupę, wypadków: cena jednostki idzie w górę, zmienia się cena  zasobu. Schematycznie  te wypadki tak się przedstawiają:

  1. a) C+Io =CXl+ 6 zł.X10= 60 zł.
  2. b) C+I+=CXI+ 6 zł.X20=120 zł.
  3. c) C+I—=CXl+ 8 zł.X 8= 64 zł.
  4. d) C+I—=CXl— 6 zł.X 6= 36 zł.

Wypadek pod a) zachodzi np, wtedy, gdy produkcja jakiegoś dobra jest ograniczona, nie można jej dowolnie powiększać, a wzrasta zapotrzebowanie na to dobro. Wówczas zwiększone zapotrzebowanie wyrazi się we wzroście ceny jednostki, co przy tej samej produkowanej i wymienianej ilości daje większą cenę zasobu. Może to być wywołane przez warunki naturalne, albo też sztucznie przez monopolizację i świadome powstrzymanie produkcji danego dobra.

Latest Comments
  1. Reklama