Schemat układu cz. 6

W wypadku pod a) cena przedmiotu się zmniejszyła, ale ilość wymieniana jest ta sama, co łączy się ze zmniejszeniem ceny zasobu. Zachodzi to np. wówczas, gdy maleje zapotrzebowanie na jakiś towar, wszakże jego producent, mając unieruchomiony kapitał w jego produkcji, woli jej nie zmniejszać, lecz dostarcza na rynek tę samą co dawniej ilość. Przynosi mu to mniejszą stratę, niż gdyby zredukował swoją wytwórczość.

Wypadek pod b) jest najniekorzystniejszy dla producenta danego dobra. Cena na nie spadła mimo, że zmniejszyła się ilość wymieniana. W rezultacie zmniejsza się cena całego zasobu. Zdarza się to często wtedy, gdy z powodu zmiany mody lub innych okoliczności słabnie zapotrzebowanie na dany towar i tego faktu nie powstrzymuje zmniejszenie się jego podaży.

W wypadku pod c) zwiększa się ilość wyprodukowanych i wymienionych jednostek, nie w tym jednak stopniu, by mogło to zrównoważyć zmniejszenie się ceny. Cena ta spada szybciej, niż następuje wzrost ilości, w ostatecznym wyniku maleje cena zasobu. Wypadek ten zachodzi w razie hiperprodukcji danego dobra. Znane są przykłady nadzwyczajnych urodzajów, które wywołały taki spadek cen, że zmniejszyła się ogólna wartość zbiorów.

Latest Comments
  1. Reklama