Schemat układu cz. 5

Praktycznie biorąc, pierwszy wypadek jest możliwy wtedy, gdy np. producent jakiegoś dobra zmonopolizuje jego produkcję, i wyzyskując swoje stanowisko, rzuci na rynek ilość o połowę mniejszą, a przy tym uda mu się podwoić cenę. Może to nastąpić także i wtedy, gdy zmniejszy się produkcja, np. z powodu wyczerpania się kopalni, skutkiem czego tylko silniejsze potrzeby, po wyższej cenie, zostaną zaspokojone. W drugim zaś wypadku producent, liczący się z tendencją zniżkową na swój towar, obniża swoje koszty produkcji, albo pracuje więcej, byle utrzymać cenę zasobu na dawnym poziomie, to znaczy uzyskać ten sam co przedtem dochód brutto. Wypadki te są teoretycznie możliwe; trudno jednak przypuścić, by tak głęboko sięgające zmiany warunków produkcyjnych nie zmodyfikowały, choćby z lekka, ceny wymienianego zasobu.

Najczęściej się zdarza, że w związku ze zmianą ceny jednostki zachodzi także zmiana ceny zasobu danego dobra. Zajmijmy się najpierw tą ewentualnością, że cena jednostki spada, czyli że dane dobro tanieje. Odróżnić można następujące wypadki:

  1. a) C—Io =CXI— 4 zł.X 10=40 zł.
  2. b) C—I—=CXl— 4 zł.X 5=20 zł.
  3. c) C—I+=CXl— 3 zł.XI5=45 zł.
  4. d) C—I+=CXI+ 3 zł.X30=90 zł.
Latest Comments
  1. Reklama