Schemat układu cz. 3

Te zmiany, choćby dotyczyły tylko ilości wymienianego dobra, a nie ceny jednostki, nie mogą być zmianami jednostronnymi w tym znaczeniu, że nie naruszają w niczym stanu rzeczy po stronie innych dóbr, który uzyskuje się w zamian za nie. Układ gospodarstwa społecznego, jako złożony z czynników, które się wzajemnie ilościowo określają, nie zna w ogóle zmian jednostronnych. Jeżeli np. przy niezmienionej cenie wzrasta ilość dobra a, to odpowiednio do tego musi wzrosnąć, zgodnie ze stosunkiem wymiennym, ilość dóbr b, które oddaje się w zamian za tamto; i na odwrót, zmniejszenie się ilości dobra a łączy się z proporcjonalnym zmniejszeniem się ilości dobra b.

Mamy tu wypadki, w których przy niezmienionej cenie powiększają się lub zmniejszają produkowane i wymieniane ilości dóbr, wzrasta lub zmniejsza się suma bogactwa. Wypadki te zachodzą przy tak zw. stabilizacji cen. W następujących po sobie okresach gospodarczych ceny jednostkowe utrzymują się w stanie równowagi, ale powiększa się lub zmniejsza produkcja. Wypadki te są dobrze znane z życia praktycznego, chwyta je statystyka. Wymagają one i teoretycznego wyświetlenia, dlaczego tak się dzieje, dzięki jakim okolicznościom jest to możliwym. Gdyby badania nad problemem cen miały na oku wyłącznie tylko stosunek wymienny, jego zmiany, to pomijałyby one interesujący nas w tej chwili wypadek.

Latest Comments
  1. Reklama