Schemat układu cz. 10

Po drugie może się zdarzyć, że równowaga zostanie wstrząśnięta, ale tylko chwilowo, i układ gospodarstwa społecznego wraca do dawnej postaci, podobnie jak wygładza się powierzchnia stawu, do którego wrzucono kamień. Zmiana ceny jednostki, albo też zmiana ilości produkowanych dóbr, nie utrzymała się na stałe. Te przejściowe wstrząśnięcia równowagi interesują nas w bardzo wysokim stopniu; pozwalają nam one zrozumieć, na czym zasadza się bardziej istotne, trwałe przeobrażenie się układu gospodarstwa społecznego.

Wreszcie może się zdarzyć, i to zdarza się najczęściej, że zmiana układu gospodarstwa społecznego w tym lub innym jego punkcie ma trwały charakter. Równowaga została wstrząśnięta, ale w ten sposób, że układ gospodarstwa społecznego nie wraca już do dawnego stanu. Utrzymała się np. zmiana ceny jednostki jakiegoś dobra, pozostałe czynniki układu dostosowały się do tego i podległy odpowiednim przeobrażeniom. Na miejsce dawnej równowagi powstała nowa. Układ gospodarstwa społecznego może podlegać ciągłym przeobrażeniom, przechodzić kolejno z jednego stanu równowagi do drugiego. Zmiany te mogą być powolne, albo też raptowne. Sprawiają je najrozmaitsze okoliczności. Zmiana ceny jednostki jednego dobra nie tylko, że przeobraża ceny i produkowane ilości innych dóbr, lecz dzięki niej powstają nowe warunki produkcyjne, otwierają się nowe możliwości, budzą się nowe potrzeby.

Te wszystkie ewentualności musi mieć przed oczyma teoria gospodarstwa społecznego. Musi je ściśle odróżniać, jeżeli chce ułatwić sobie swoje zadanie.

Latest Comments
  1. Reklama