Różne sposoby badania zjawisk gospodarczych cz. 2

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza a staż pracy, działalność gospodarcza a umowa o pracę, działalność gospodarcza a umowa zlecenie, działalność gospodarcza bez kasy fiskalnej, działalność gospodarcza bez meldunku

I tak np. historia gospodarcza jakiegoś narodu nie może poprzestać tylko na zarejestrowaniu wyłącznie faktów gospodarczych, i na odwrót, historia polityczna nie będzie zrozumiałą bez wciągnięcia w rachubę gospodarczej strony życia.

A więc opisowe badanie życia gospodarczego musi uwzględnić zjawiska, które możemy w skróceniu nazwać poza gospodarczymi. Ale prócz tego badania, odczuwamy potrzebę czegoś innego jeszcze: badania teoretycznego. Jego celem nie jest opis konkretnej rzeczywistości gospodarczej. Zmierza ono do wyjaśnienia zjawisk gospodarczych, występujących w różnych gospodarstwach, niezależnie od konkretnych warunków czasu i miejsca. Chcemy, na drodze tego badania, dojść do najprostszych, najbardziej elementarnych, a więc obejmujących możliwie największą ilość wypadków, zjawisk gospodarczych; chcemy wyśledzić stałe związki, które między niemi zachodzą wtedy, gdy różne czynniki pozagospodarcze i przypadkowe okoliczności nie komplikują przebiegu tych zjawisk.

Tym samym podstawą badania teoretycznego jest metodyczne wydzielanie zjawisk gospodarczych.

Latest Comments
  1. Reklama