Różne sposoby badania zjawisk gospodarczych cz. 1

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: 3 rodzaje działalności gospodarczej, bezrobocie jako zjawisko ekonomiczne, działalność gosp zus, działalność gospodarcza a ciąża, działalność gospodarcza a emerytura

Życie gospodarcze można badać pod różnymi kątami widzenia. Najpierw możemy starać się o to, by opisać jakąś konkretną postać życia gospodarczego: np. zjawiska, zachodzące w fabryce, w interesującym nas w danej chwili gospodarstwie wiejskim, w gospodarstwie wsi lub miasta, prowincji, kraju lub w całym gospodarstwie światowym. Wówczas mamy przed oczyma wyraźną organizację gospodarczą, której poszczególne przejawy drobiazgowo analizujemy, by na podstawie całej masy faktów dojść do ogólnego obrazu.

Im mocniej wgłębimy się w to badanie, tym wyraźniejszym się stanie, że życie gospodarcze stanowi tylko jedną stronę życia różnych formacji społecznych, że zjawiska gospodarcze w rzeczywistości są związane w jedną całość z całą masą innych zjawisk. Nie występują one jako coś odrębnego, tak, jak w laboratorium przyrodnika występują odrębnie rozpatrywane przez niego zjawiska fizyczne. Okaże się, że aby zrozumieć przejawy gospodarstwa, trzeba zdać sobie sprawę z oddziaływania innych czynników na nie: religijnych, politycznych, z roli zwyczaju w kształtowaniu się życia gospodarczego, ze znaczenia tradycji i z wielu innych okoliczności.

Latest Comments
  1. Reklama