Przedmioty gospodarcze cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Przymiotnik „gospodarczy” oznacza okoliczność, że zaopatrzenie się w te dobra wymaga wysiłku, ofiary, wymaga działalności gospodarczej, względnie, gdy chodzi o przedmioty niepomnażalne, mają one dla nas takie znaczenie, że skłonni byśmy byli zdobyć się na wysiłek, by te dobra wytworzyć.

Pośrednie miejsce między tymi dwoma rodzajami dóbr zajmują dobra publiczne, np. drogi, parki, rzeki spławne itd. Każda jednostka może z nich korzystać swobodnie, nic za ich używanie nie płacąc; ale nie są one w całości dostarczone przez naturę, lecz zbudowane lub urządzone kosztem publicznym, są rezultatem produkcji związków prawno-publicznych, utrzymywane ich kosztem. Nie wchodzą one w kalkulację gospodarczą prywatnych jednostek, chyba w postaci podatków przez nie płaconych. Ale mają duże znaczenie dla dobrobytu społeczeństwa, trzeba je uwzględnić wtedy, gdy się bada i porównywa stopień zaspokojenia potrzeb społecznych.

Klasyfikację dóbr gospodarczych możemy przeprowadzić w najrozmaitszy sposób, odróżnić dobra materialne i niematerialne, dobra konsumpcyjne i dobra służące pośrednio tylko do zaspokojenia potrzeb, dobra teraźniejsze i przyszłe, dobra trwałe i natychmiast zużywalne itd. Z tymi odróżnieniami zetkniemy się w dalszym ciągu badań; jest rzeczą zbędną zapuszczać się w nie głębiej w tej chwili.

Latest Comments
  1. Reklama