Przedmioty gospodarcze cz. 1

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Zdolności i właściwości produkcyjne człowieka nie dadzą się od niego oddzielić, nie mogą więc traktowane jako przedmiot gospodarczy, jako coś, co jest li tylko środkiem do celu. Działalność gospodarcza doprowadza jednak do istnienia całej masy przedmiotów materialnych i usług,które bezpośrednio lub pośrednio służą do zaspokojenia naszych potrzeb. Nazywamy je powszechnie dobrami gospodarczymi, nie wiążąc z wyrażeniem „dobro” jakiejkolwiek etycznej treści. W tym znaczeniu także i opium lub kokaina jest dobrem gospodarczym, bo ma znaczenie, jako środek zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nie wszystko jednak, co służy do zaspokojenia potrzeb, jest gospodarczym dobrem. Jest niem tylko ten przedmiot materialny lub usługa, którą cenimy, której ubytek odczuwamy jako brak, domagający się zaspokojenia. Niektóre nasze potrzeby możemy zaspokajać zupełnie swobodnie, bez jakiegokolwiek wysiłku, dzięki któremu potrzebne do tego środki znajdują się w naszym rozporządzeniu. Niektórych dóbr mamy więcej, niż możemy zużyć, np. powietrza, w pewnych wypadkach wody, w pierwotnych warunkach osadniczych wolnego gruntu. Podaż tych dóbr przez naturę jest większa, niż ich zapotrzebowanie. Dobra te nazywamy zwykle wolnymi, w przeciwieństwie do dóbr gospodarczych, które są rzadkie w stosunku do naszych potrzeb, to znaczy, że jest ich mniej, niżbyśmy ich mieć pragnęli.

Latest Comments
  1. Reklama