Poszczególne pierwiastki układu cz. 1

Gdy obserwujemy gospodarstwo społeczne, jego układ, zwracamy przede wszystkim uwagę na stosunek wymienny poszczególnych dóbr. Stwierdzamy np., wiele innych przedmiotów możemy uzyskać za dane dobro, czy więcej czy mniej niż przedtem; mówimy wtedy o cenie jednostki dobra. Cena ta zwykle jest wyrażona w pieniądzu, lecz możemy ją wyrazić także w ilości innych dóbr, uzyskiwanych w drodze wymiany. Układ gospodarstwa społecznego składa się z części, które są wzajemnie od siebie zależne. Nie może, w danym układzie, ulec zmianie cena jednego przedmiotu, by równocześnie nie zmieniła się cena innych przedmiotów. Jeżeli za dobro X dostajemy dwa razy tyle innych przedmiotów, niż dostawaliśmy przedtem, to mówimy, że to dobro podrożało dwukrotnie, a wszystkie inne w stosunku do niego staniały, czyli spadły w cenie. Wtedy każde z pozostałych dóbr w stosunku do dobra X reprezentuje dwukrotnie mniejszą siłę wymienną.

Otóż jest rzeczą jasną, że w ścisłym związku z ceną jednostki pozostaje ilość wymienianych dóbr. Wyobraźmy sobie, dla uproszczenia, że wymiana dotyczy tylko dwóch rodzajów dobra: a i b. Jeżeli stosunek wymienny wyraża się w ten sposób, że 10 a = 1 b, to już na tej podstawie nam wiadomo, że dochodzi do wymiany dziesięciokrotnie większa ilość dóbr a, niż b. Ilości te mogą być rozmaite: 10 za 100, lub 1000 za 10.000, lecz proporcja musi być utrzymana. I na odwrót, jeżeli wiemy, iż 20 sztuk dobra a wymienia się za 100 sztuk dobra b, to wiadomo nam, że 1 a = 5 b.

Latest Comments
  1. Reklama