Podmiot gospodarczy cz. 3

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Człowiek nie tylko konsumuje, lecz zwykle, choć nie zawsze, produkuje, by móc konsumować. Wszyscy ludzie są konsumentami, choć nie wszyscy są równocześnie producentami. Rola konsumenta nie jest zupełnie bierną; wywiera on wpływ na charakter i kierunek produkcji. Zazwyczaj konsument jest równocześnie producentem, i te dwie jego funkcje wzajemnie na siebie oddziaływają. Nie można ich sztucznie od siebie oddzielać. Człowiek nadaje taki kierunek swojej działalności gospodarczej, by jak najlepiej zabezpieczyć swoją konsumpcję, a równocześnie jego produktywne możliwości oddziaływają na charakter jego konsumpcji. Tak więc jest on podmiotem gospodarczym w podwójnym znaczeniu: najpierw dlatego, że dla niego istnieje gospodarstwo, że rozwija on konsumpcję, następnie dlatego, że rozwija on działalność gospodarczą, nadaje jej obrany przez siebie charakter, by jak najlepiej zaspokoić swoje potrzeby.

Latest Comments
  1. Reklama