Podmiot gospodarczy cz. 2

By admin

Styczeń 3, 2018 Pojęcia gospodarcze 1 Comment
Tagi:

Jeżeli działalność gospodarcza ma charakter celowy, przez to taki charakter ma to wszystko, co ta działalność gospodarcza wytworzyła i z czego korzysta całe gospodarstwo społeczne. Istnieje ono dla zaspokojenia potrzeb ludzkich. Ponieważ człowiek jest tym, dla kogo gospodarstwo istnieje, jest on podmiotem gospodarczym. Ta rola człowieka nie jest jednak ściśle związana z samym faktem, że on jest człowiekiem. Np. niewolnik nie jest podmiotem gospodarczym, jest tylko, jak się wyraża Arystoteles, ożywionym narzędziem. O ile tam, gdzie niema niewolnictwa, wszyscy ludzie faktycznie są ostatecznym celem gospodarstwa, to tego nie przesądza ani nie wyjaśnia teoria gospodarstwa społecznego; zależy to od rzeczywistego układu stosunków społeczno-gospodarczych, od ustroju społecznego.

Ale człowiek jest nie ylko konsumentem. Jak się wyraża L. V. Birck, „w stosunku do swojej ekonomicznej działalności człowiek jest celem w swojej funkcji konsumenta, a środkiem w swojej funkcji producenta”.

Latest Comments
  1. Reklama