Wartość i cena Archive

Ekonomiści chcą czegoś więcej, niż może dać tak zw. prawo podaży i popytu. Szukają oni niemal od samego powstania teorii tego, co w języku angielskim nazywa się „ultimate standard of value“, co na język niemiecki tłumaczy się przez „der letzte Massstab des Güterwertes”, a co niezupełnie ściśle można na

Read More...

Znane jest ono nawet laikom. Mówi ono o tym, że cena towaru zależy od tego, jak się kształtuje poszukiwanie za nim (popyt) i jego zaofiarowanie (podaż). Gdy popyt wzrasta, cena idzie w górę. Gdy popyt maleje, cena spada. I na odwrót, gdy podaż wzrasta, to cena się obniża, a

Read More...

Używamy tu terminu: wartość i cena, by uniknąć niejasności. Zgodnie z przyjętymi zastrzeżeniami uwagę naszą koncentrujemy na układzie gospodarstwa społecznego, śledzimy ruchy stosunku wymiennego i inne przeobrażenia tego układu; wobec tego niema dla nas odrębnego problemu wartości wymiennej a odrębnego problemu ceny. Istnieje tylko jedno zagadnienie i różne nazwy

Read More...