Przedmiot i granice teorii Archive

Nie należy obejmować zbyt wiele, by nie zapowiadać wyjaśnienia rzeczy, których się nie potrafi wyjaśnić. Dlatego też chcemy w rozważaniach teoretycznych wsiąść za punkt wyjścia pierwiastki, które mogą uchodzić za coś bardziej ciasnego, niż zbyt szerokiego. Należy z góry uświadomić sobie skąpe granice teorii. A równocześnie należy pamiętać o

Read More...

Nie potrzeba uciekać się zresztą do fantastycznych przykładów. Badania życia społecznego różnych ludów pierwotnych wykazują, że ich gospodarstwo pozostaje bardzo często pod wyłącznym władztwem zwyczaju, względnie jest regulowane przez różne sankcje religijne. O racjonalnym działaniu gospodarczym w tych warunkach nie może być mowy. Człowiek, żyjący w stanie dzikości, działa

Read More...

Idźmy dalej. Nie każdy typ gospodarczy, nie każdy ustrój społeczno-gospodarczy może być ujęty jednolicie przez badanie teoretyczno- ekonomiczne. „Gospodarstwo” w szerokim, codziennym pojęciu tego wyrazu, istnieje wszędzie, istniało zawsze. Zawsze człowiek w walce z naturą zdobywał sobie pożywienie, dach nad głową, posługiwał się narzędziami, gromadził zapasy na przyszłość. Ale

Read More...

Wywody wskazują wyraźnie na to, że teoria gospodarstwa społecznego nie może dać obrazu, odzwierciedlającego rzeczywistość gospodarczą tak, by nie trzeba było wielu uzupełnień i zastrzeżeń. Np. punktem wyjścia teorii jest założenie racjonalnego działania gospodarczego. A tymczasem w praktyce nie zawsze racjonalnie działamy. Tak np. znany psycholog, William Mc Dougall,

Read More...

Nawet tzw. szkoła psychologiczna, wbrew pozorom, wbrew nazwie, nie zajmuje się psychologią gospodarczą we właściwym wyrazu znaczeniu. Szkoła psychologiczna zajmuje się tylko racjonalnymi działaniami, opartymi na kalkulacji. Nie bada przejawów uczuciowych, występujących na tle życia gospodarczego. Niewątpliwie psychologia życia gospodarczego może być i powinna stać się, w wyższym niż

Read More...

Przyjętym powszechnie odróżnianie tak szkoły psychologiczne, w przeciwstawieniu zwłaszcza do tak zw. szkoły matematyczne, która eliminuje pierwiastki psychologiczne ze swoich rozważań. Tym samym jest spornym zastosowanie psychologii w naszej nauce. Podział na te szkoły nie ma istotnego znaczenie i to przeciwieństwo traci stopniowo swój ostry charakter. W znacznym stopniu

Read More...

Słowem, interesuje nas to wszystko, co znajduje swój uchwytny ilościowy wyraz w wartości wymiennej. Tam, gdzie niema zmian, gdzie niema przeobrażeń tej wartości, tam niema zastosowania nasza nauka. Rzecz jasna, że nie możemy poprzestać na przedstawieniu czysto zewnętrznym tych przeobrażeń, musimy sięgnąć do czynników, które je wywołały lub które

Read More...

Z działalnością, którą interesuje się teoria, wtedy mamy do czynienia, gdy opiera się ona na ilościowym porównaniu ofiary, którą się ponosi dla uzyskania jakiegoś wyniku, z tymże wynikiem. Działalność gospodarcza zmierza do uzyskania nadwyżki ponad koszty, a przynajmniej do pokrycia tych kosztów. Oczywiście, że każda działalność gospodarcza składa się

Read More...