Ilościowy charakter zjawisk gospodarczych cz. 2

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza jednoosobowa, działalność gospodarcza karta podatkowa, działalność gospodarcza krus, działalność gospodarcza leasing, działalność gospodarcza likwidacja

Wartość ta jest zwykle wyrażona w pieniądzu, ale nie musi w niem być wyrażona. Tak np. gospodarka żup wielickich i bocheńskich do drugiej połowy XVI w. w bardzo znacznym stopniu była oparta na naturalnej wymianie soli na przedmioty, potrzebne żupom; mimo to zjawiska, zachodzące w tych żupach, podpadną pod uogólnienia naszej teorii.

Okoliczność, że przedmioty gospodarcze mają wartość wymienną, służy do odgraniczenia przedmiotu naszego badania, ale nie wynika z niej, że tylko stosunki wymienne mogą nas interesować. Przez takie określenie przedmiotu badania nie nadajemy jeszcze specyficznego charakteru naszej teorii; nie robimy z niej tak zw. „katallektyki“, nie odsuwamy na plan dalszy subiektywnych przejawów życia gospodarczego. Możemy uznać błąd wielu pisarzy szkoły klasycznej, którzy zbyt jednostronnie skupili uwagę na zjawisku wymiany, możemy dojść do wniosku, że teoria gospodarstwa społecznego nie powinna poprzestawać na analizie mechanizmu wymiany. Możemy zgodzić się z tym, co pisze Frank A. Fetter: „Teoria ekonomii wyzwoliła się w końcu prawie zupełnie z więzów czystego pojęcia ceny. Wszelka nauka ekonomii musi się skupiać około ludzkiego dobrobytu“. Ale ani Frank A. Fetter, ani żaden inny teoretyk nie rozpatruje zagadnienia dobrobytu niezależnie od zjawiska wartości wymiennej.

Latest Comments
  1. Reklama