Granice teorii cz. 4

By admin

Styczeń 3, 2018 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi:

Nie należy obejmować zbyt wiele, by nie zapowiadać wyjaśnienia rzeczy, których się nie potrafi wyjaśnić. Dlatego też chcemy w rozważaniach teoretycznych wsiąść za punkt wyjścia pierwiastki, które mogą uchodzić za coś bardziej ciasnego, niż zbyt szerokiego. Należy z góry uświadomić sobie skąpe granice teorii. A równocześnie należy pamiętać o tern, że na teorii nie kończą się badania ekonomiczne, że im dalej w nich się posuwamy, im bardziej zbliżamy się do konkretnej rzeczywistości, tern więcej różnorodnych przejawów musimy wciągnąć w rachubę. Wtedy nabiera znaczenia następujące określenie A. Marshall’a: „ekonomia polityczna lub ekonomika jest badaniem rodzaju ludzkiego w jego zwyczajnych zajęciach życiowych; bada ona tę część działania indywidualnego lub społecznego, która jest najściślej związana z osiągnięciem i używaniem materialnych narzędzi dobrobytu“. Wówczas, jak pisze dalej wspomniany autor, „jest to badanie z jednej strony bogactwa, a z drugiej, i bardziej ważnej strony, częścią badania człowieka”. Otóż w teorii nie poznamy człowieka, jakim on jest w rzeczywistości; poznamy jakąś istotę, która tylko dąży do zysku, kalkuluje i wszystko oblicza. Ale, by zrozumieć całe życie gospodarcze, trzeba wyodrębnić tę jedną stronę działalności człowieka; zbudować system teoretyczny, by móc wiedzieć, jakim on podlega ograniczeniom i jak daleko sięgają jego zastosowania.

Latest Comments
  1. Reklama