Gospodarstwo odosobnione cz. 2

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza na krusie, działalność gospodarcza na łotwie, działalność gospodarcza na ryczałcie, działalność gospodarcza na słowacji, działalność gospodarcza pit

Ta hipoteza może nam oddać pewne usługi. Dzięki niej bardziej złożone zjawiska stać się mogą bardziej zrozumiałymi. Dla celów hipotetycznych wprowadzamy do gospodarstwa odosobnionego różne takie pojęcia, które samoistnie nie mogłyby w niem wyróść. Ale nie potrafimy zbudować teorii gospodarstwa odosobnionego, jako czegoś równorzędnego z teorią gospodarstwa społecznego.

I jeżeli np. chcemy uwzględnić i w naszej teorii zjawiska, zachodzące w gospodarstwie domowym, w jego organizacji, to jakkolwiek to gospodarstwo występuje na zewnątrz jako coś odosobnionego, to gospodarz, który główną część potrzeb zaspakaja bezpośrednio w swoim gospodarstwie, kieruje się w niem kryteriami, zaczerpniętymi z gospodarstwa społecznego. Np. jeżeli prowadzenie kuchni oparte jest nie tylko na tradycji i zwyczaju, czym nie zajmuje się teoria, lecz także na kalkulacji gospodarczej, to wówczas gospodarz porównywa wartość wytworzonych przez siebie potraw z tym, coby te potrawy kosztowały na rynku; jego działalność gospodarcza pozostaje w związku z całym gospodarstwem społecznym.

W tym ostatnim wypadku, podobnie jak i w gospodarstwie chłopskim, w którym znaczna część potrzeb jest całkowicie zaspakajana przez gospodarstwo domowe, nie możemy mówić w ogóle o odosobnionym gospodarstwie. Można o niem mówić tylko jako o hipotezie pomocniczej, mniej lub więcej szczęśliwej. A jeżeli tak jest, to trudno jest w jej imię stanąć w poprzek rzeczywistości, odrzucić pojęcie wartości wymiennej jako czegoś, co określa przedmiot i granice badania naszej teorii.

Latest Comments
  1. Reklama