Gospodarstwo odosobnione cz. 1

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza lublin, działalność gospodarcza małżeństwo, działalność gospodarcza małżonków, działalność gospodarcza mobilna, działalność gospodarcza na emeryturze

Natrafiamy jednak na zarzut, że nasze określenie jest zbyt ciasne gdyż nie wyjaśnia zjawisk, zachodzących w tak zw. gospodarstwie odosobnionym. W niektórych systemach,, jak np. u Fr. Wiesera, teoria „gospodarstwa odosobnionego“ stanowi osobną, ważną część całej teorii. Reakcja przeciw szkole klasycznej wyraziła się między innymi właśnie w szerokim uwzględnieniu tego gospodarstwa.

Nie trzeba kłaść zbyt wielkiego nacisku na to, że gospodarstwo odosobnione jest fikcją, że w tej postaci, w jakiej ono figuruje u pisarzy, zwłaszcza tak zw. szkoły austriackiej, to gospodarstwo nigdy nie istniało. Robinson znalazł się sam na swojej wyspie, ale przyniósł on z sobą pojęcia gospodarcze, wykształcone już w gospodarstwie wymiennym. Gdyby znalazł się człowiek sam jeden w obliczu przyrody nie w wieku dojrzałym, lecz wyrósł od dzieciństwa w odosobnieniu, jego gospodarstwo wyglądałoby inaczej, niż w systemach teoretycznych, a nawet niż w książce De Foe’go. Ale nie to jest rzeczą najważniejszą.

Oto pojęcie gospodarstwa odosobnionego nie jest czymś zamkniętym w sobie, lecz przedstawia tylko konstrukcję myślową, która ma służyć ostatecznie do wyjaśnienia bardziej skomplikowanych zjawisk gospodarstwa społecznego. Posługujemy się hipotezą gospodarstwa odosobnionego.

Latest Comments
  1. Reklama