Działalność gospodarcza a technika cz. 2

By admin

Kwiecień 1, 2017 Przedmiot i granice teorii 1 Comment
Tagi: działalność gospodarcza rozliczenie, działalność gospodarcza rozliczenie roczne, działalność gospodarcza ryczałt, działalność gospodarcza ryczałt 3, działalność gospodarcza sklep internetowy

Z działalnością, którą interesuje się teoria, wtedy mamy do czynienia, gdy opiera się ona na ilościowym porównaniu ofiary, którą się ponosi dla uzyskania jakiegoś wyniku, z tymże wynikiem. Działalność gospodarcza zmierza do uzyskania nadwyżki ponad koszty, a przynajmniej do pokrycia tych kosztów. Oczywiście, że każda działalność gospodarcza składa się z szeregu określonych czynności technicznych. Nas jednak te zabiegi nie interesują, my patrzymy na nie z ogólniejszego punktu widzenia, nam chodzi o wyśledzenie ilościowych przeobrażeń wartości wymiennej Czasami uwzględniamy pewne zjawiska techniczne, jak np. zastosowanie maszyn, rugujące siłę fizyczną robotnika. Ale wtedy pewien fakt techniczny, np. zastosowanie maszyny, przyjmujemy jako okoliczność zewnętrzną, jako rzecz, w której dokładniejszą analizę już się nie wdajemy, a badamy tylko przeobrażenia gospodarcze, które ona wywołuje. Zastanawiamy się wtedy nad tern, jaki wpływ wywierają maszyny na rozdział dochodu społecznego, na wysokość płacy robotniczej i na gromadzenie się kapitałów.

Latest Comments
  1. Reklama